Røyken kommune kan tilby følgende digitale kartdata:

  • Grunnkart med eiendomsgrenser
  • Plandata (Kommuneplan og reguleringsplaner)

Dataene kan leveres på følgende formatene SOSI, DXF, DWG og SHAPE.

Slik bestiller du digitale kartdata

Fremgangsmåte:

  • Søk opp aktuell eiendom/område via kommunens kartside
  • Klikk på knappen "Infoland".
  • Velg ønsket produkt og format.
  • Marker ønsket område i kartet.
  • Klikk på knappen ”Fullfør bestilling i Infoland” og følg instruksjonene videre'

  • Til kommunens kartside.

Leveringsmåte:                Elektronisk
Leveringstid :                   1 dag
Betalingsmåte:                 Kredittkort

Gebyr / pris

Prisen beregnes ved hjelp av Statens kartverks priskalkulator.