I forbindelse med folke- og boligtellingen i 2001 fikk alle som bor i flerbolighus en unik adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse har hver bolig et bolignummer.

Ved at folkeregisteret kjenner en leilighets bolignummer blir det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til riktig leilighet. Bolignummeret er også en forutsetning for installasjon av faste teletjenester som bredbånd og internett. I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bolignummeret oppgis

Den fullstendige adressen består av: gatenavn + husnummer + evt. bokstav + bolignummer + postnummer + poststed.

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om leiligheten ligger i en hovedetasje, loftsetasje, underetasje eller kjelleretasje. Bokstaven og de to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre når man kommer inn døren eller opp trappen.

Eksempel

Bolignummeret i eksempelet er H0203

 

Hvilket bolignummer har jeg?

Bolignummer kan du få oppgitt ved å ta kontakt med kommunens servicetorg eller ved å sende en e-post til