Ved opparbeidelse og/eller omlegging av offentlig vei, samt vann- og avløpsanlegg kan grunneiere som drar fordel av tiltaket bli pålagt å dekke sin forholdsmessig del av opparbeidelsesutgiftene (PBL § 46).

Størrelsen på hver enkelt grunneiers innbetaling avgjøres av kommunen. Private refusjonskrav er betinget av at tiltaket er pålagt i medhold av Plan- og bygningslovens § 67.