Ved overdragelse av eiendom må det i tillegg til skjøte som skal tinglyses følge enten egenerklæring om konsesjonsfrihet eller vedtak om at konsesjon er gitt.

Ved overdragelse av eiendom som ligger innenfor vedtatt plan (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan) kan eiendommen overdras konsesjonsfritt.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved de fleste overdragelser brukes skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet. Utfylt skjema må sendes kommunen for underskrift.

 

Dersom overdragelsen krever konsesjon

må det søkes kommune om slik konsesjon på fastsatt skjema for søknad om konsesjon.

 

Nyttige linker: