Klarlegging av eksisterende grense

Det kan ofte være behov for å få påvist grensene f.eks. ved oppsetting av gjerde. Når grensene på forhånd er fastsatt med koordinater foretar Plan-, Bygg- og Oppmålingsenheten oppmåling og markerer grensene. Vanligvis nedsettes offentlige grensemerker ved grensepåvisning.

Ved et koordinatfestet matrikkelbrev/målebrev (målt med landsnettkoordinater) trenger ikke partene møte opp i marka. Oppmålingsmyndigheten setter ut grensene i marka og kontakter rekvirent når jobben er gjort.

Har eiendommen et litt eldre, kryssmålt målebrev eller målebrev målt med lokale koordinater, trenger oppmålingsmyndigheten i noen tilfeller å få påvist noen av punktene eller andre utgangspunkt for å kunne rekonstruere resten av punktene. Dette er det oppmålingsmyndigheten som vurderer fra sak til sak og evt. innkaller til oppmålingsforretning i marka.

Ved grensepåvisning av eiendommer som kun har skylddeling, må alle berørte parter som regel innkalles til oppmålingsforretning (grenseoppgang) i marka. Det blir i slike tilfeller sendt ut skriftlig innkalling fra oppmålingsmyndigheten.

Hvordan gå frem?

I alle tilfeller må oppmålingsmyndigheten ha inn en rekvisisjon. Skjema til dette heter "Klarlegging av eksisterende grense/Oppmålingsforretning". I tillegg til skjema må vi ha informasjon om hvilke punkter i målebrevet det er ønske om å påvise. Legg ved kopi av målebrevet/eller et kart med en liten markering ved de punktene som skal settes ut.

Skjema for bestilling av grensepåvisning/klarlegging av grense

Om du ikke er helt klar over hva slags målebrev eiendommen din har, kan du bruke kommunens kartside for å finne det ut.

Les mer om klarlegging av eksisterende grenser i :