I Røyken har vi tre områder som har egne transformasjoner. Disse områdene er:

Område A - Hallenskog (se detaljkart)


For å transformere data i Hallenskog skal fylkesformel (skt2bu03.dll) og filen Ekstrapunkter_Hallenskog_Royken.txt benyttes. 
 

Område B - Kleiver (se detaljkart):

For å transformere data i Kleiver skal fylkesformel (skt2bu03.dll) og filen Ekstrapunkter_Kleiver_Royken.txt benyttes.

Område C - Eikeleina (se detaljkart):

For å transformere data i Eikeleina er det kun fylkesformel (skt2bu03.dll) som skal benyttes.

Alle andre områder i Røyken skal transformeres med kommuneformelen (skt2_0627_1.dll)

Samtlige formler kan lastes ned her.