Fastmerker er et varig merket punkt med koordinater bestemt i et geodetisk system som tjener som grunnlag ved kartlegging og måling. Alle punktene er identifisert med et entydig nummer. Punktene i terrenget er merket i form av bolt, rør, og lignende.

Fastmerker kan lastes ned via Kartverkets Norgeskart.

Det gjøres oppmerksom på at ikke alle fastmerker eksisterer. Videre vil vi gjøre oppmerksom på at det i Røyken kommune finnes fastmerker som er knyttet sammen i forskjellige grunnlagsnett.

Fastmerker i Euref89

Røyken kommune har dessverre ikke kapasitet til å transformere fastmerker i fra NGO til Euref89, og har derfor valgt å legge ut transformasjonsformler tilgjengelige på kommunens nettider (krever et GIS- eller et landmålingsprogram).

Er du usikker på hvordan du skal bruke transformasjonsformlene anbefaler vi at du kontakter din programleverandør. 

Formler for å transformere fastmerker fra NGO til Euref 89 finner du her.