Oppmålingsforretning er en prosedyre for fastlegging av nye - og eksisterende usikre - grenser.

Grunneiere som berøres vil bli varslet til forretningen og gitt anledning til å møte. Landmåleren vil kunne svare på spørsmål om tidligere oppmålinger i området, og påvise resultatet av disse i terrenget. Ved enighet om grensen blir denne merket og oppmålt (koordinatfestet). Det blir satt opp en protokoll fra forretningen. Ved eiendomsdeling blir det opprettet en ny eiendom som får eget gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.)

Les mer om oppmålingsforretning i :