Får du ikke svar fra oss? Får du ikke tak i oss?

Byggesak mangler for tiden ressurser og du vil kunne oppleve økt svartid i byggesakene og ved henvendelser. Vi klarer ikke å overholde alle saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden.

Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid. Saksbehandlere vil heller ikke prioritere møter som ikke anses som nødvendige for saksbehandlingen. Saksbehandlere vil ha begrenset tid til å svare på telefonhenvendelser utover vakttelefon kl.12.00-13.00. Vi anbefaler at det tas kontakt via e-post.

Vi beklager de ulempene dette medfører.