Påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegget er designet for å rense må søkes om.

Søknaden sendes til kommunen, som innhenter uttalelse fra VIVA. Søknaden skal være behandlet av kommunen (miljø) før byggesak kan behandles.

 Søknadsskjema finner du her.

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.