Merknader til nabovarsel

Du kan komme med merknader hvis du føler at tiltaket påvirker deg negativt. Naboen kommer da med et tilsvar som legges ved i byggesaken.

Merknader sendes til ansvarlig søker innen to uker etter at varselet er sendt ut, og gjelder uavhengig av om du er bortreist eller ikke. Spørsmål om forlengelse av fristen for å komme med merknader sendes til søker.

Innhold

Husk at merknader til nabovarsel ikke er en klage, unngå derfor å bruke ordlyden "klage på tiltak" når du skriver merknadene. Alle merknader publiseres på nettsidene når saken sendes inn. I brevet til søker skriver du:

  • Hvilke merknader du har til tiltaket
  • Ulemper tiltaket gir deg som nabo
    • Lys, lyd, innsyn, utsyn etc.
  • Personlige uenigheter mellom deg og naboen er ikke relevante i byggesaken

Hvordan vurderes merknadene

Merknadene dine og svaret på disse legges ved i byggesaken, vi vurderer da om merknadene skal tas til følge eller ikke.

Dersom du har merknader vil du motta en kopi av vedtaket. Som nabo har du rett til å klage på vedtaket innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.