Hva er et nabovarsel

Et nabovarsel sendes før en byggesøknad og er et informasjonsbrev mellom deg og tiltakshaver/søker. Du har to uker på å komme med merknader fra nabovarselet er sendt ut. 

Det sendes ikke ut et nabovarsel for:

  • Tiltak unntatt søknadsplikten.
  • Når tiltaket er i samsvar med reguleringsplaner som er så detaljert at du som nabo kunne ha vurdert konsekvensene i planbehandlingen.

Varselet skal inneholde

Varselet skal inneholde nok dokumentasjon til at du som nabo forstår hva som bygges og hvordan dette påvirker deg. Dette innebærer vanligvis:

  • Situasjonskart som viser plassering og avstand til bebyggelse, nabogrense, ledninger etc.
  • Fasadetegninger/snitt-tegninger som viser høyder, terrengendringer etc.
  • En beskrivelse av hva som skal bygges og tidligere bruk (hvis relevant)
  • Søknad og begrunnelse for dispensasjon (hvis relevant)

Ta gjerne kontakt med servicetorget  hvis du har spørsmål. 

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.