Trenger du å søke?

Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på eiendommen din uten å søke kommunen først.

 

Frittstående bygg:

Skal du bygge en garasje, bod eller annen bygning på eiendommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slipper å søke.

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Dette er en veiviser for deg som vil oppføre ett frittstående byggverk.

 

Tilbygg:

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Finn ut om du må søke, eller om du slipper å søke.

Se Direktoratet (DIBK) sin veileder her. Dette er en veiviser for deg som vil utvide eksisterende byggverk.

 

Bruksendring:

Skal du gjøre om et rom i boligen din? Finn ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du slipper å søke.

Se Direktoratet (DIBK) sin veileder her. Dette er en veiviser for deg som vil endre bruken av ett rom.

 

Hva må du passe på?

Du må imidlertid forsikre deg om at tiltaket ikke er i strid med:

  • plan- og bygningsloven
  • reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen din
  • planer eller annet regelverk

Kommunens kartverk gir deg tilgang til gjeldende reguleringsplaner. Søk opp din eiendom og trykk på "arealplaner" for å få planstatus for din eiendom. I tillegg gjelder kommuneplanen for Røyken kommune 2011-2023.

Der kommuneplanen er av nyere dato enn reguleringsplanen, går kommuneplanen foran ved direkte motstrid. Dette følger forutsetningsvis av kommuneplanen §11. Det kan og vil ofte likevel være enkeltbestemmelse i en reguleringsplan som fremdeles vil være gjeldende.

 

Hva gjør du når du er ferdig å bygge?

Når du er ferdig å bygge ett tiltak som er unntatt søknadsplikt, må du gi en melding til kommunen slik at det føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel.

Fyll ut meldeskjema og send til