Tidsfrister i saksbehandlingen

Fristene angir den maksimale behandlingstiden for kommunen. Unntaket er forespørsler, som ikke har en egen "lovpålagt" frist.

Som hovedregel bør du beregne 2 uker på nabovarselet, 12 ukers saksbehandlingstid, samt litt ekstra til komplementering av søknaden.

Forespørsel

 • Forhåndskonferanse: 2 uker
 • Forespørsel: 2 uker

Byggesak

 • Ordinær søknad: 12 uker
  • dispensasjon
  • nabomerknader
  • rammesøknader
 • Mindre byggesaker: 3 uker

Brukstillatelse/ferdigattest

 • midlertidig brukstillatelse: 3 uker
 • ferdigattest: 3 uker

Klage på vedtak

 • klage på vedtak: 8 uker
  • ved utsatt iverksetting: 6 uker

Husk at du må sende inn en klage innen 3 uker etter vedtaksdato.

Beregning av tidsfrister

I byggesaken regnes tidsfristen fra søknaden er komplett. Hvis søknaden ikke er komplett ved innsendelse, løper ikke fristen. En komplett søknad inneholder nok informasjon til at vi kan ta en beslutning i saken.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.