Når du er ferdig

Alle tiltak må ha ferdigattest før de kan tas i bruk. Når du leverer ferdigattest erklærer/dokumenterer du at tiltaket er "utført i samsvar med plan- og bygningsloven". Dette betyr i hovedsak at:

  • du har gjennomført tiltaket som beskrevet i byggesøknaden
  • du tilfredsstiller de tekniske kravene (brann, energi, miljø etc.)
  • eventuelle vilkår i vedtaket fra byggesøknaden er gjennomført og OK

Søke ferdigattest/brukstillatelse

Søknad om ferdigattest sender du til:

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.