Her kommer diverse informasjon som kan være viktig å lese gjennom før du setter i gang med ditt prosjekt.

Trenger du mer informasjon?

Du som skal bygge kan blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Ta i bruk garasje eller bod til bolig?

Kommunestyret har vedtatt å ta ut enkelte setninger i kommuneplanens bestemmelser som omhandler frittliggende sekundære boenheter.

Har du et rom over garasjen eller en frittstående bod i hagen som du ønsker å benytte som boligareal, er det nå åpnet for det i kommuneplanen.

Søknadspliktig å ta i bruk garasje eller bod til boligareal

Denne endringen av kommuneplanen betyr ikke at du bare kan ta i bruk garasjen eller boden til boligareal. Du må fortsatt søke om dette. Selv om kommuneplanen åpner for muligheten, er tiltaket avhengig av godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

For eksempel gjelder fortsatt avstandsbestemmelsen på 4 meter fra eiendomsgrensen og krav til rømningsveier.

Generell veiledning for mindre tiltak (§ 20-4 saker)

Møt opp på rådhuset torsdager mellom klokken 13.30-15.00. Våre byggesaksbehandlere vil være tilgjengelig for generell veiledning ved personlig oppmøte. Du kan ikke avtale tid på forhånd, men alle som møter opp mellom klokken 13.30-15.00 vil bli tatt imot. Våre saksbehandlere vil svare på generelle spørsmål og hjelpe deg i gang med ditt prosjekt. Det vil ikke bli svart på spørsmål i eksisterende søknader. Ved spørsmål i eksisterende saker ber vi deg ta direkte kontakt med søknadens saksbehandler.

Spørsmål i konkrete saker

Ta kontakt med saksbehandler på telefon eller e-post. Husk å merk henvendelsen med saksnummer.

Det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.