Parkering og uteareal

En helhetlig vurdering av boligens plassering, atkomst, garasje/parkering og uteoppholdsarealer er viktig for å oppnå et godt resultat. Selv om du ikke ønsker å bygge garasje samtidig med boligen, må du planlegge en fremtidig plassering av garasjen som er fornuftig i forhold til disponering av tomten for øvrig. Husk at også parkeringsplass på terreng skal regnes med i BYA-utregningen.