Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på eiendommen din uten å søke kommunen først.

Skal du bygge en garasje, bod eller annen bygning på eiendommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slipper å søke.

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Dette er veiviseren for deg som vil oppføre ett frittsående byggverk.

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Finn ut om du må søke, eller om du slipper å søke.

 Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Dette er veiviseren for deg som vil utvide eksisterende byggverk.

Skal du gjøre om et rom i boligen din? Finn ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du slipper å søke.

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Dette er veiviseren for deg som vil endre bruken av ett rom.

 

Du må imidlertid forsikre deg om at tiltaket ikke er i strid med:

  • plan- og bygningsloven
  • reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen din
  • planer eller annet regelverk

Kommunens kartverk gir deg tilgang til gjeldende reguleringsplaner. Søk opp din eiendom og trykk på "arealplaner" for å få planstatus for din eiendom. I tillegg gjelder kommuneplanen for Røyken kommune 2011-2023.

Der kommuneplanen er av nyere dato enn reguleringsplanen, går kommuneplanen foran ved direkte motstrid. Dette følger forutsetningsvis av kommuneplanen §11. Det kan og vil ofte likevel være enkeltbestemmelser i en reguleringsplan som fremdeles vil være gjeldende.

Hva gjør du når du er ferdig å bygge?

Når du er ferdig med byggetiltaket, må du gi en melding til kommunen slik at det føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel.  
Fyll ut meldeskjema og send til 

Trenger du mer informasjon?

Du som skal bygge kan blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Ta i bruk garasje eller bod til bolig?

Kommunestyret har vedtatt å ta ut enkelte setninger i kommuneplanens bestemmelser som omhandler frittliggende sekundære boenheter.

Har du et rom over garasjen eller en frittstående bod i hagen som du ønsker å benytte som boligareal, er det nå åpnet for det i kommuneplanen.

Søknadspliktig å ta i bruk garasje eller bod til boligareal

Denne endringen av kommuneplanen betyr ikke at du bare kan ta i bruk garasjen eller boden til boligareal. Du må fortsatt søke om dette. Selv om kommuneplanen åpner for muligheten, er tiltaket avhengig av godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

For eksempel gjelder fortsatt avstandsbestemmelsen på 4 meter fra eiendomsgrensen og krav til rømningsveier.

Generell veiledning for mindre tiltak (§ 20-4 saker)

Møt opp på rådhuset torsdager mellom klokken 13.30-15.00. Våre byggesaksbehandlere vil være tilgjengelig for generell veiledning ved personlig oppmøte. Du kan ikke avtale tid på forhånd, men alle som møter opp mellom klokken 13.30-15.00 vil bli tatt imot. Våre saksbehandlere vil svare på generelle spørsmål og hjelpe deg i gang med ditt prosjekt. Det vil ikke bli svart på spørsmål i eksisterende søknader. Ved spørsmål i eksisterende saker ber vi deg ta direkte kontakt med søknadens saksbehandler.

Spørsmål i konkrete saker

Ta kontakt med saksbehandler på telefon eller e-post. Husk å merk henvendelsen med saksnummer.

Det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 14.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00