Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på eiendommen din uten å søke kommunen først.

Se veileder med de nye reglene

Du må imidlertid forsikre deg om at tiltaket ikke er i strid med

  • plan- og bygningsloven
  • reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen din
  • planer eller annet regelverk

Når du er ferdig med byggetiltaket, må du gi en melding til kommunen slik at det føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel.  
Fyll ut meldeskjema og send til 

Kommunens kartverk gir deg tilgang til gjeldende reguleringsplaner. Søk opp din eiendom og trykk på "arealplaner" for å få planstatus for din eiendom. I tillegg gjelder kommuneplanen for Røyken kommune 2011-2023.

Der kommuneplanen er av nyere dato enn reguleringsplanen, går kommuneplanen foran ved direkte motstrid. Dette følger forutsetningsvis av kommuneplanen §11. Det kan og vil ofte likevel være enkeltbestemmelser i en reguleringsplan som fremdeles vil være gjeldende.

De nye byggereglene

Du som skal bygge kan blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Ta i bruk garasje eller bod til bolig?

Kommunestyret har vedtatt å ta ut enkelte setninger i kommuneplanens bestemmelser som omhandler frittliggende sekundære boenheter.

Har du et rom over garasjen eller en frittstående bod i hagen som du ønsker å benytte som boligareal, er det nå åpnet for det i kommuneplanen.

Søknadspliktig å ta i bruk garasje eller bod til boligareal

Denne endringen av kommuneplanen betyr ikke at du bare kan ta i bruk garasjen eller boden til boligareal. Du må fortsatt søke om dette. Selv om kommuneplanen åpner for muligheten, er tiltaket avhengig av godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

For eksempel gjelder fortsatt avstandsbestemmelsen på 4 meter fra eiendomsgrensen og krav til rømningsveier.

Hvordan kontakte oss

e-post: 

Tlf.: 31 29 60 00

Telefontid/vakttelefon

Hver dag  klokken 12.00-14.00.

Det er en fordel om du har gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) tilgjengelig ved alle henvendelser.

Generell veiledning for mindre tiltak (§ 20-4 saker)

Møt opp på rådhuset torsdager mellom klokken 13.30-15.00. Våre byggesaksbehandlere vil være tilgjengelig for generell veiledning ved personlig oppmøte. Du kan ikke avtale tid på forhånd, men alle som møter opp mellom klokken 13.30-15.00 vil bli tatt imot. Våre saksbehandlere vil svare på generelle spørsmål og hjelpe deg i gang med ditt prosjekt. Det vil ikke bli svart på spørsmål i eksisterende søknader. Ved spørsmål i eksisterende saker ber vi deg ta direkte kontakt med søknadens saksbehandler.

Spørsmål i konkrete saker

Ta kontakt med saksbehandler på telefon eller e-post. Husk å merk henvendelsen med saksnummer.

Det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 14.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00