En forhåndskonferanse er et oppstartsmøte mellom deg og kommunen. Vi kan ikke ha et møte før du har et spesifikt prosjekt å vise til.

Før du ber om et møte anbefaler vi at du sjekker om du trenger å søke

Be om forhåndskonferanse

I forhåndskonferansen avklarer vi innholdet i reguleringsplaner og kommuneplaner, krav om dispensasjoner, hva du kan gjøre selv etc.

I de fleste tilfeller vil tegninger være grunnlaget for hva vi klarer å svare på. Det er lettere å gi tilbakemelding hvis vi ser hva du ønsker å bygge.

Forespørselen bør inneholde minimum:

 • Målsatt situasjonskart/oversiktskart 
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Beskrivelse av hva du skal bygge
 • Spesifikke spørsmål

Her bør du også bruke skjønn, fasadetegninger er ikke relevante hvis du kun skal gjøre  innvendige bruksendringer.

Det er enkelte krav som stilles før vi kan kalle inn til et møte:

 • Du må eie tomten eller snakke på vegne av eier (Hjemmelshaver)
  • Utbygging i forbindelse med potensielle kjøp av eiendommer faller utenfor 
 • Du må vise til et faktisk prosjekt
  • Et kjennetegn er at du ikke har utarbeidet tegningsgrunnlaget enda, i så fall anbefaler vi at du sender en  og legger ved det du har av opplysninger.

Forhåndskonferanser bestilles gjennom eget skjema.