Kommunens forhold til andre myndigheter

Bygningsmyndighetenes samordningsplikt – se pbl. § 21-5 og SAK10 § 6-2.

Bygningsmyndighetene har et overordnet koordinerings- og samordningsansvar overfor berørte sektormyndigheter og skal innhente nødvendig tillatelse, samtykke eller uttalelse fra disse dersom dette ikke allerede foreligger.

De berørte myndighetene som er: helse, brann, arbeidsmiljø, veg, havn, forurensning, sivilforsvaret, jordlov, friluft, kultur, reindrift, kirkelig, luftfart og bergverk. I praksis innebærer dette at en del søknader skal ha uttalelser fra blant andre Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Landbrukskontoret og Statens vegvesen.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post: