Røyken kommunes visjon er: Grønn, nær og levende.

Våre verdier er: Åpenhet, troverdighet, ærlighet, vennlighet og gjensidig respekt.