Per Morstad

Rådmann

Last ned bildet

 

Helga Tharaldsen

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning

Ansvarsområde:

 • Grunnskole
 • Barnehage
 • Røykenhuset 0-23: barnevern, helsestasjon, miljøbaserte tjenester, familiebaserte tjenester
 • Voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Last ned bildet

 

Jan Erik Lindøe

Kommunalsjef for næring og kultur

Ansvarsområde:

 • Kultur, idrett og frivillighet
 • Næringsliv
 • Overordnet samferdsel

Last ned bilde

 

Eli F. Aubert

Kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling

Ansvarsområde:

 • Bygge- og delesaker
 • Arealplanlegging - innsendte reguleringsplaner og kommunens egne planer
 • Kart og geodata

Last ned bildet

 

Sveinung Kvamme

Kommunalsjef for HR, IKT og utvikling

Ansvarsområde:

 • HR
 • Juridiske tjenester
 • Servicetorg
 • Post-, arkiv- og dokumentsenter
 • Politisk sekretariat
 • Strategi- og utviklingsarbeid

Last ned bildet

 

 

Tone Merete Svenkerud

Kommunalsjef for helse og omsorg

Ansvarsområde:

 • Omsorgstjenester
 • Helsetjenester 
 • NAV - sosiale tjenester og rusforebygging 
 • Røyken og Hurum legevakt

Last ned bildet

 

Eivind Lien

Kommunalsjef for økonomi, regnskap og lønn

Ansvarsområde:

 • Lønn
 • Regnskap
 • Budsjett/økonomistyring
 • Innkjøp
 • Finans

Last ned bildet