Hele Røyken kommune er nå ISO- sertifisert. Det betyr at alle tjenesteområdene og stabs- og støttefunksjonene overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard. Røyken kommune er sertifisert etter ISO-standarden 9001: 2015 «Ledelsessystemer og kvalitet».

Røyken er én av få kommuner i landet der alle kommunale tjenesteområder og stabs- og støttefunksjoner er ISO-sertifisert.

Sertifisert av uavhengig og kompetent organ

ISO-sertifiseringen gjelder fra 4. mai 2017 til 9. mai 2019.

ISO-sertifikatet gjelder kommunal tjenesteyting og forvaltning. Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ på at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard. Sertifiseringen av Røyken kommune er gitt av Nemko.

Det er politikerne i Røyken som har bedt om at kommunen ISO-sertifiseres.

Sikre kvalitet

ISO-sertifiseringen innebærer at Røyken kommune har et kvalitetssystem som bidrar til å sikre kvaliteten på tjenestene i de ulike virksomhetene.

Røyken kommune har et system der rutiner ligger samlet, og der vi kan melde avvik og utføre risikoanalyser. Dette skal bidra til kontinuerlig forbedring av tjenestene våre.

ISO-sertifiseringen er imidlertid ingen garanti for kvaliteten på tjenestene.

For mer info:

Kontakt Astrid Trøstheim på telefon 930 45 778 eller