Næringsplanen vedtas av kommunestyret og rulleres hvert fjerde år.

Gjeldende for inneværende periode: