Røyken kommune har et allsidig næringsliv og er en attraktiv kommune for bedriftsetablerere.

I Røyken er det god tilgang på næringstomter og lokaler. Næringsutvikling er en svært viktig del av stedsutviklingen og utviklingen av Røyken som lokalsamfunn. Det skaper arbeidsplasser, gir levende nærmiljøer og sentrumsområder.

Hver måned er det gratis etablererkurs for innbyggere i Røyken. Her kan du lese mer om kurs og rådgiving for deg som ønsker å starte bedrift i Røyken.

Næringspolitikken i Røyken styres etter en næringsplan. Planens hovedmål er å legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling av nye og eksisterende bedrifter i Røyken kommune.

KONTAKTINFORMAJON

Har du spørsmål om næringsutvikling i Røyken kommune? Kontakt næringssjef Asbjørn Flo.

E-post:

Telefon: 916 01 290