Lærlingprisen deles ut hvert år til en lærling som har vist at hun/han er pålitelig, lærevillig, punktlig og ansvarsfull. Prisen er på 20.000 kroner.

Røyken kommune og næringslivet i kommunen har stort behov for fagarbeidere. Kommunen er en betydelig arbeidsgiver innen blant annet helse- og omsorg, skole, barnehager og administrasjonen. Næringslivet i Røyken har i tillegg behov for kompetent arbeidskraft innen bygg- og anlegg, industriarbeiderfaget og ulike serviceyrker.

Prisen

Kommunen og næringslivet har gått sammen for å stimulere flere ungdommer til å velge yrkesfag. Ett av tiltakene er å dele ut lærlingprisen til en lærling som har vist at hun/han er pålitelig, lærevillig, punktlig og ansvarsfull. Prisen ble delt ut for første gang i 2018.

Prisen består av et diplom og 20.000 kroner.

Kandidatene må ha fullført svenneprøve/fagprøve og være i jobb i det fagfeltet de har tatt fagbrev/svennebrev og bosatt i Røyken.

Hvem kan nominere?

Det er lærlingen selv som må sende inn CV, vitnemål og begrunnelse for hvorfor hun/han bør kåres til årets lærling i Røyken. Foreldre, kolleger, venner, yrkesfaglærere og andre oppfordrer gode kandidater til å nominere seg selv. Søknadsfrist annonseres.

En jury bestående av personer fra Røyken videregående, Røyken kommune, Røyken næringsråd, det lokale næringslivet og Røyken og Hurums Avis vurderer kandidatene.

Vinneren annonseres på Næringslivsdagen.