Gründerprisen i Røyken deles ut hvert år. Vi er på jakt etter en nyetablerer som har utmerket seg spesielt, og som har lykkes med sin idé. Har du forslag på hvem som bør få denne prisen i år?

Røyken kommune har mange initiativrike næringsdrivende med stort pågangsmot, entusiasme og fremfor alt stor tro på egne ideer. Her lever gründerånden i beste velgående.

Gründerprisen i Røyken i 2019 skal deles ut på Næringslivsdagen i Sekkefabrikken den 30. oktober. Prisen er på 25.000 kroner.

Send oss ditt forslag

Det er mange nye bedriftsetableringer i kommunen hvert år. For å inspirere andre gründere vil vi synliggjøre noen av suksesshistoriene og formidle hva som skal til for å lykkes. Det handler om å skape nye og gode arbeidsplasser lokalt.

Vi er på jakt etter en nyetablerer som har utmerket seg spesielt, og som har lykkes med sin idé. Vi ønsker din hjelp til å finne årets gründer i Røyken kommune.

Kjenner du til en gründer som har etablert seg i kommunen de siste fem årene? Eller er du gründer selv som har gjort suksess? Da vil vi gjerne at du fremmer et forslag til kandidat for Gründerprisen 2019.

Husk å ta med dette når du sender inn ditt forslag på årets gründer i Røyken:

  • Navn på kandidaten som foreslås
  • Navn på bedriften
  • Bedriftens adresse og eventuelt org.nr
  • Din begrunnelse for forslaget

Forslag til kandidater sendes til Asbjørn Flo, næringssjef i Røyken kommune, på e-post: .

Statutter for årets gründer i Røyken

Prisen deles ut gjennom et samarbeid mellom Røyken kommune, Røyken Næringsråd og Røyken & Hurums Avis. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.

1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Røyken kommune.

2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste 5 år.

3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.

4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:

  • Nyskaping og kreativitet
  • Lønnsomhet og verdiskaping
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  • Bedriftens virksomhet er bærekraftig i miljømessig forstand
  • Bedriften har vilje og evne til å skape arbeidsplasser i fylket

5. Prisen som er på 25.000 kroner deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer på Næringslivets dag eller tilsvarende arrangement.

6. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury. Juryen har medlemmer pekt ut fra Røyken kommune, Røyken Næringsråd og Røyken & Hurums Avis.