Servering,- salg- og skjenkebevillinger gitt i Hurum, Røyken og Asker gjelder frem til nye vedtak blir sendt ut i løpet av 2020. Gjelder også forskrifter for servering,- salg- og skjenketider.

I noen tilfelle kreves det bevilling (tillatelse) fra offentlig myndighet for å drive en bestemt type virksomhet. Skal du drive serveringssted eller med salg eller skjenking av alkohol eller med omsetning av video, må du ha bevilling fra kommunen.

 Aktuelle søknadsskjemaer:

Etablererprøve og kunnskapsprøver

Etablererprøve om serveringsloven

Den som skal være daglig leder og servere mat og alkoholfri drikke på et serveringssted, må ha bestått etablererprøven. Les mer om prøven og pensum.

Fra 15.august 2019 har Asker kommune ansvar for etablererprøven. Prøven kan tas som "drop-in" på Servicetorget i Asker. Det er ikke nødvendig å bestille time på forhånd. Prøven koster 400 kroner per gang, og du betaler når du kommer.

Kunnskapsprøver om alkoholloven

Det er tre typer kunnskapsprøver; for salgsbevilling i butikk, for skjenkebevilling på pub/restaurant/bar og for skjenkekontrollører. Les mer om prøvene og pensum.

Kontaktinformasjon

Asker kommune overtar ansvar for behandling av disse søknadene fra og med mandag 12.august 2019.

Hege Beate Olsen
Telefon 66 90 91 93