I noen tilfelle kreves det bevilling (tillatelse) fra offentlig myndighet for å drive en bestemt type virksomhet. Skal du drive serveringssted eller med salg eller skjenking av alkohol eller med omsetning av video, må du ha bevilling  fra kommunen.

 Aktuelle søknadsskjemaer: