Oversikt over kommunens gjeldende rammeavtaler.

Avtaleområde Utløp
Advokattjenester Pågående avtale etter  §27 samarbeid 
Agresso brukerstøtte 01.01.2018
Alternativ opplæringsarena 20.08.2019
Arbeidstøy helse og institusjon 02.11.2020
Arbeidstøy og sko / Teknisk/barnehage 02.11.2020
Arkitekt-, rådgivende ingeniørtjenester og prosjekt- og byggeledelse 22.05.2021
Avtaleforvalter 30.11.2022
AV-utstyr og møteromskjermer 04.09.2017
Barnevern saksbehandlertjenester 31.10.2020
Bankavtale finansielle tjenester 31.08.2017
Bedriftshelsetjenester 01.04.2019
Brannbiler  Kontrakt enkeltanskaffelse
Bøker og medier til bibilotek 31.05.2020
Bøker og medier til skole og barnehager 03.10.2018
Datakabling elektrikere 14.04.2020
Dekkhotell for biler Intern årlig avtale 
Dekk for leasingbiler 20.10.2017
Dekk for eide biler Ingen bindende avtaler
Digital offsettrykk som brosjyrer, kataloger, rapporter, flyers, visittkort og tilsvarende 14.10.2017
Drift og vedlikehold av bygg/eiendom Røyken eiendom AS
Drivstoff fra stasjon for leasing/leide biler 20.10.2017
Drivstoff fra stasjon for bruk til eide biler 31.12.2020
Energimegler 01.08.2019
Feietjenester 07.02.2020
Formingsmateriell, leker og spill 30.06.2019
Forsikringer Pensjon 31.12.2019
Forsikringer eiendom 31.12.2022
Forsikring gruppeliv 31.12.2019
Forsikring elev ulykke skole barn/barn i barnehage 31.12.2019
Forsikring ansvar 31.12.2020
Forsikring yrkesskade/ulykke 31.12.2019
Fyringsolje Anbud pågår
Gulvmatter faste leie   31.12.2016
Gulvmatter løse leie 31.12.2016
Huselektrikkere 14.04.2020
Internkontroll elektrikere 14.04.2020
Heisservice i bygg 02.11.2019
Helse- og omsorgstjenester med rehabilitering til personer med psykisk helsesvikt 11.07.2018
Bo- og omsorgstjenester til personer med psykisk helsesvikt 11.07.2018
Hvitevarer/maskiner (vaskemaskiner, kjøpleskap, frys, m.v) Ingen bindende avtaler
1:Senger, standard madrasser, nattbord, tilbehør og reservedeler. 28.09.2019
2: andre madrasser, overmadrasser og sirkulasjonsmadrasser 28.09.2019
3: Personløftere, takheiser oog seil 28.09.2019
4: Forflytningshjelpemidler, rullestoler og ganghjelpemidler 28.09.2019
5: Dusj- og toaletthjelpemidler, småhjelpemidler og diverse produkter 28.09.2019
Idrettsmateriell og utstyr 10.08.2018
Kantinedrift rådhuset 01.08.2020
Kantinedrift Bråset 01.08.2020
Kjøkkenredskap, bestikk og servise, dekketøy, glass,serverings og pyntegjenstander,redskap 19.12.2018
Kommunale låneopptak 30.06.2018
Kontroll og service på medisinsk utstyr 15.09.2020
Konsulenttjenester oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 15.06.2019
Kopi/multifunksjonelle maskiner 30.09.2019
Kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir 01.09.2017
Legemidler og multidoser 31.07.2017
Legemiddeldispenser 30.01.2021
Leasingbiler 20.10.2017
Lyskilder; lysrør, sparelys 01.08.2018
Maler-, gulv- og tapetseringstjenester 31.12.2017
Medisinske forbruksartikler og inkontinens 31.07.2020
Middagsleveranse til Bråset bo- og omsorgssenter 14.03.2020
Mobiltelefoner 10.04.2018
Møbler til kontor 30.04.2020
Møbler til skole 30.04.2020
Møbler til barnehage 30.04.2020
Møbler til institusjoner 30.04.2020
Møbler til flyktningboliger (hjemmemøbler) 01.09.2019
Møteromskjermer (data, projektorer m.v) 04.09.2017
Næringsmidler  (kolonial, kjøtt- og fiskeprodukter. Ferske og frosne) 15.08.2020
Næringsmidler Frukt og grønt 15.08.2020
Næringsmidler Meieriprodukter 15.08.2020
Oversettingstjenester 05.03.2017
Omsorgsplasser heldøgns med behandling (enkeltstående leilighet med kjøkken og bad) 01.03.2020
Omsorgsplasser heldøgns med behandling (bofelleskap) 01.03.2020
Omsorgsplasser heldøgns med behandling (bokollektiv) 01.03.2020
Omsorg lavterskel botilbud uten behandling (bokollektiv) 01.03.2020
Omsorg botilbud med ettervern (enkeltstående leilighet med kjøkken og bad) 01.03.2020
Omsorg botilbud med ettervern (bokollektiv) 01.03.2020
Omsorg ettervern uten botilbud 01.03.2020
PC og datarekvisita 04.09.2019
Praktisk bistand og fritt brukervalg 01.03.2021
Rådgiver forsikring 31.12.2019
Renhold-, papir og plastprodukter 02.05.2018
Reisebyråtjenester Ingen bindende avtaler
Revisjonstjenester regnskap 30.06.2018
Revisjonstjenester forvaltning 12.09.2020
Rørlegger 31.10.2018
Storhusholdningsmaskiner(Industrimask) + husholdningsmaskiner Anbud under planlegging
Strøm/kraft 31.12.2019
Snekkeravtale  3 leverandører 16.10.2019
Skilt innvendig og utvendig til bygg 14.10.2017
Storformat i farger Ingen bindende avtale
Telefoni og mobiltrafikk 19.09.2020
Treningsutstyr til Røykenbadet Kontrakt enkeltanskaffelse
Trelast og byggevarer Ingen bindende avtale
Tolketjenester 30.08.2021
Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller 10.08.2018
Ventilasjonsanlegg/ventilasjonsfilter og service/vedlikehold 31.12.2019
Vetrinærvakttjenester (7 leverandører/avtaler) 31.10.2019
Vikartjenester til skole og barnehager (3 leverandører/avtaler) 23.02.2021
Vikartjenester innenfor pleie og omsorg 4 leverandører/avtaler) 16.10.2020
Barnevern tiltakstjenester parallelle avtaler (4 tiltak)   

Innkjøpssjef

Jarle Rasmussen
Telefon: 31 29 60 46