Oversikt over kommunens gjeldende rammeavtaler.

Kategorisering Avtalens utløpsdato inkludert opsjoner
Advokattjenester Pågående avtale etter §27 samarbeid
Agresso brukerstøtte 01.01.2018
Alternativ opplæringsarena 20.08.2019
Arbeidstøy, -sko og verneutstyr - Gruppe 1 - Tekniske etater 30.10.2020
Arbeidstøy, -sko og verneutstyr - Gruppe 2 - Øvrige yrkesgrupper 30.10.2020
Arkitekt-, rådgivende ingeniørtjenester og prosjekt- og byggeledelse 01.01.2022
Avtaleforvalter 30.11.2022
Barnevern tiltakstjenesterparallelle avtaler (4 tiltak)  30.10.2020
Blomster 01.02.2022
Brukte møbler 09.08.2021
Bøker og medier til bibliotek 31.05.2020
Bøker og medier til skole og barnehager 03.10.2018
Dekkhotell for biler Intern avtale.
Dekk for leasingbiler 20.10.2021
Drivstoff fra stasjon 31.12.2020
Elektrikertjenester 14.04.2020
Fast- og mobiltelefoni inkl. mobil datatrafikk 19.09.2020
Feietjenester 07.02.2020
Ferske brød, brødvarer og bakervarer 31.03.2022
Fersk fisk og fiskeprodukter 15.06.2022
Filter og service til ventilasjonsanlegg (rang 1) 31.12.2019
Filter og service til ventilasjonsanlegg (rang 2) 31.12.2019
Formingsmateriell, leker og spill 30.06.2019
Forsikringer  Pensjon 31.12.2019
Forsikringer eiendom 31.12.2019
Forsikring gruppeliv 31.12.2019
Forsikring elev ulykke skole barn/barn i barnehage 31.12.2019
Forsikring ansvar 31.12.2019
Forsikring yrkesskade/Ulykke 31.12.2019
Heis service i bygg 02.11.2019
Innkjøpsbistand 16.03.2022
Kantinedrift rådhuset 01.08.2020
Kantinedrift Bråset 01.08.2020
Kjøkkenredskap, bestikk og servise, dekketøy, glass,serverings og pyntegjenstander,redskap 20.12.2018
Konferanse/cruise  
Kontroll og service på medisinsk utstyr  
Konsulenttjenester oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 14.06.2019
Kopi/Multifunksjonelle maskiner 30.09.2019
Ladestasjon bil 18.06.2022
Leasingbiler 20.10.2021
Legemiddeldispenser 31.12.2019
Lyskilder 01.08.2018
Maler-, gulv- og tapetseringstjenester 13.12.2021
Medisinske forbruksvarer 01.08.2020
Middagsleveranse til Bråset bo- og omsorgssenter 14.03.2020
Mobiltelefoner og tilleggsutstyr 01.06.2022
Multidoser, legemidler og farmasøytiske tjenester 31.07.2021
Møbler brukte 09.08.2021
Møbler - barnehage, skole, institusjon og kontor 01.05.2020
Næringsmidler gruppe 1 - Kolonialvarer 15.08.2020
Næringsmidler gruppe 2 - Fersk frukt, bær, grønnsaker og poteter 15.08.2020
Næringsmidler gruppe 3 - Grønnsaker og bær frosne 15.08.2020
Næringsmidler gruppe 4 - Fjørfeprodukter ferskt og frossent 15.08.2020
Næringsmidler gruppe 5 - Kjøttprodukter ferskt og frossent 15.08.2020
Næringsmidler gruppe 6 og 8 - Faste og flytende meieriprodukter 15.08.2020
Næringsmidler gruppe 7 - Mineralvann 15.08.2020
Omsorgsplasser heldøgns med behandling (enkelt stående leilighet med kjøkken og bad) 01.03.2020
Omsorgsplasser heldøgns med behandling (bofelleskap) 01.03.2020
Omsorgsplasser heldøgns med behandling (bokollektiv) 01.03.2020
Omsorg lavterskel botilbud uten behandling (bokollektiv) 01.03.2020
Omsorg botilbud med ettervern (enkeltstående leilighet med kjøkken og bad) 01.03.2020
Omsorg botilbud med ettervern (bokollektiv) 01.03.2020
Omsorg ettervern uten botilbud 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
Omsorgstjenester til brukere med rusrelaterte utfordringer 01.03.2020
PC og datarekvisita 01.12.2019 +1+1
Praktisk bistand i hjemmet 01.03.2021
Praktisk bistand i hjemmet 01.03.2021
Praktisk bistand i hjemmet 01.03.2021
Renholds-, papir-, plast- og storhusholdningsprodukter 03.05.2022
Revisjonstjenester regnskap Regnskapsåret 2019
Revisjonstjenester forvaltning  
Snekker, byggmester, tømrer, murer/forskaling/flis, blikkenslager, passiv brannsikring 04.10.2021
Senger, madrasser, personløftere, hjelpemidler mv for pleie, omsorg og rehabilitering 29.09.2019
Strøm/kraft 31.12.2020
Snekker, byggmester, tømrer, murer/forskaling/flis, blikkenslager, passiv brannsikring 04.10.2021
Tolketjenester 15.08.2020
Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller 10.08.2022
Vask og leie av tekstiler 01.03.2021
Veterinærvakt tjenester  (7 leverandører/avtaler)  

Innkjøpssjef

Jarle Rasmussen
Telefon: 31 29 60 46