Ettersøks- og fallviltgruppen i Røyken

Vakttelefon: 909 49 401

  •    Telefon: 930 30 715
  •                Telefon: 413 25 082
  •              Telefon: 906 75 124
  •            Telefon: 452 59 806
  •               Telefon: 918 86 978
  •                           Telefon: 908 89 459

Med fallvilt menes vilt som påtreffes dødt, vilt som blir skadet på en slik måte at det utfra dyrevernhensyn må avlives og vilt som felles som skadedyr. Skader i forbindelse med påkjørsler i trafikken er den største årsaken til fallvilt. Det er svært viktig at det meldes ifra umiddelbart etter viltpåkjørsler, og likeså viktig at det oppgis en god stedsangivelse til ettersøksekvipasjene for å spare et skadet dyr for unødige lidelser.

Ved påkjørsel hvor viltet forblir på skadestedet er det viktig å la dyret få ro. Menneskers tilstedeværelse vil stresse det skadede dyret unødig, og det er viktig at man i slike situasjoner holder god avstand inntil ettersøksgruppa er på plass.

Hvis man, etter å ha fått kontakt med ettersøksgruppa, velger å forlate stedet før personell er på plass, er det viktig at stedet merkes godt.

Om døde dyr

Finner man døde dyr, f.eks. grevlinger og rådyr langs vei, er det ikke ettersøksgruppenes oppgave å rydde opp dette. Hvis veien er kommunal, kontaktes kommunens driftsavdeling. Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen (tlf 02030).

Om forsikring

Viltpåkjørsler fører ofte til skader på kjøretøyet. Dette dekkes gjerne over kaskoforsikringen, men forsikringsselskapet vil normalt kreve en bekreftelse fra kommunen på at kjøretøyet har vært innblandet i en slik kollisjon før utbetaling. En slik bekreftelse kan fås av ettersøksekvipasjen på stedet eller ved å ta kontakt med landbrukskontoret. Fra 1. juli 2019 er det landbrukskontoret i Asker som er landbrukskontor for Røyken.