Privat bedrift - bli miljøsertifisert?

Ta kontakt med stiftelsen Miljøfyrtårn,

På Miljøfyrtårns hjemmeside finnes oversikt over godkjente konsulenter som kan lose bedriften gjennom arbeidet med miljøanalyse og sammen med bedriften utarbeide miljøstatus og handlingsprogram.

Når konsulentens arbeid er gjennomført, er bedriften klar for sertifisering. Bedriften kan da gjerne ta kontakt med kommunens kontaktperson til miljøfyrtårnbevegelsen, som kan:

  • være behjelpelig med å skaffe sertifisør
  • sørge for at sertifikatet blir undertegnet av ordføreren og rammet inn
  • koordinere tidspunkt for overrekkelse av sertifikatet med ordfører til stede
  • kontakte Røyken og Hurum avis slik at det lages en reportasje fra begivenheten

For å se en oversikt over hvilke private virksomheter som er sertifiserte i Røyken, klikk her: