Hvorfor bli miljøsertifisert?

  • Gir et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn
  • Øker virksomhetens markedsverdi
  • Bidrar til miljøengasjement og miljøkunnskap hos de ansatte
  • Skaper et positivt omdømme
  • Gir en videreutvikling av kommunens rapporterings- og styringssystem i forhold til ytre miljø
  • Bidrar til varig miljøbevissthet når sertifisering følges opp med resertifisering
  • Dokumenterer miljømessig drift