Hjelp til sertifisering

Bjørn R. Jensen har etablert seg i Røyken næringshage og kan påta seg både konsulentoppdrag og sertifiseringsoppdrag i forbindelse Miljøfyrtårnsertifisering. Han kan kontaktes på tlf: 97174985, eller på epost: . Les mer på Jensen Miljøkonsults nettside.