Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise miljøansvar. Virksomhetene må oppfylle visse krav gjennom å gjennomføre tiltak innen temaer som energibruk, klimautslipp, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn bidrar dermed til en økt miljøbevissthet i virksomhetene. Både private og offentlige virksomheter kan sertifisere seg.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er positive resultater som kan oppnås gjennom sertifisering. Stadig flere offentlige instanser og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om at de skal være miljøsertifiserte. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

For mer informasjon se www.miljofyrtarn.no.