Fra 1. juli 2019 tar Asker kommune over som landbrukskontor for Røyken og Hurum.

Alle henvendelser om landbruksspørsmål skal heretter gå til Asker kommune via servicetorget 66 90 90 90
eller e-post:

Landbrukskontoret i Asker

Naturforvaltningsnemnda behandler viltsaker. Sekretær er Håkon Bergø

Medlemmer i Naturforvaltningsnemnda i Røyken:

- See more at: https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/landbrukskontoret/politisk-behandling/#heading-h3-3

Naturforvaltningsnemnda behandler viltsaker. Sekretær er Håkon Bergø

Medlemmer i Naturforvaltningsnemnda i Røyken:

 • Ole Knut Bjørnstad (H) LEDER                                              905 13 360
 • Daniela Torsvik (V)  NESTLEDER          900 19 086
 • Jan Erik Utengen   (H)                                                                 913 00 509
 • Nina Sørsdal   (H)                                                                     472 83 728
 • Børre Pettersen   (AP)                                                               917 51 369
 • Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (AP)                            922 07 812
 • Bernt-Leon Hellesø (SV)                                                       930 68 461

Protokoll fra siste møter i naturforvaltningsnemnda:

 

2018

2017

2016

2015

2014

- See more at: https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/landbrukskontoret/politisk-behandling/#heading-h3-3

Naturforvaltningsnemnda behandler viltsaker. Sekretær er Håkon Bergø

Medlemmer i Naturforvaltningsnemnda i Røyken:

 • Ole Knut Bjørnstad (H) LEDER                                              905 13 360
 • Daniela Torsvik (V)  NESTLEDER          900 19 086
 • Jan Erik Utengen   (H)                                                                 913 00 509
 • Nina Sørsdal   (H)                                                                     472 83 728
 • Børre Pettersen   (AP)                                                               917 51 369
 • Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (AP)                            922 07 812
 • Bernt-Leon Hellesø (SV)                                                       930 68 461

Protokoll fra siste møter i naturforvaltningsnemnda:

 

2018

2017

2016

2015

2014

- See more at: https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/landbrukskontoret/politisk-behandling/#heading-h3-3
Naturforvaltningsnemnda behandler viltsaker. Sekretær er Håkon Bergø - See more at: https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/landbrukskontoret/politisk-behandling/#heading-h3-3

Naturforvaltningsnemnda behandler viltsaker. Sekretær er Håkon Bergø

Medlemmer i Naturforvaltningsnemnda i Røyken:

- See more at: https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/landbrukskontoret/politisk-behandling/#heading-h3-3