Ved de ulike knutepunktene for kollektivtrafikken er det etablert pendlerparkering hvor pendlere og andre øvrige reisende kan sette fra seg sykkel eller bil.

Spikkestad

Ved Spikkestad stasjon er det sykkel- og bilparkering, eid og driftet av Bane Nor. For informasjon om tilgjengelighet og priser, se Bane Nors informasjonssider.

Midtbygda

For Røyken stasjon er det sykkel- og bilparkering oppe ved stasjonsområdet, eid og driftet av Bane Nor. For informasjon om tilgjengelighet og priser, se Bane Nors informasjonssider.

I tillegg har Røyken kommune etablert pendlerparkering for bil nede i Røyken sentrum (ovenfor handlesenteret) og på nedsiden av Bråset bo- og omsorgssenter. Disse er skiltet og kan benyttes gratis.

Slemmestad

For pendlere med båten, er det etablert pendlerparkering inne på Norcems område samt sykkelparkering nede på brygga. Begge disse er gratis. Bilparkeringen er skiltet fra Vaterlandsveien.