Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Oppdager du, som innbygger, tilfeller av forsøpling kan  eller ringe tlf. 31 29 60 00. 

Forurensningslovens paragraf 28

 Kommuneadministrasjonen følger opp forbudet mot forsøpling på følgende måte: 

  1. Det sendes først ut en anmodning til forurenser om å komme med en redegjørelse om forholdet.
  2. Det sendes ut et varsel om pålegg om opprydding til grunneier. Her varsles det om at det kommer til å bli gitt et pålegg dersom ikke grunneier gir tilbakemelding om at det er ryddet innen en gitt dato.
  3. Det sendes ut et pålegg om opprydding, der kommunen pålegger grunneier å rydde opp innen en gitt dato.
  4. Det sendes ut varsel om tvangsmulkt. Her varsles det om at kommunen kommer til å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom grunneier ikke har ryddet opp innen en gitt dato.
  5. Det fattes vedtak om tvangsmulkt. Tvangsmulkten kan både bestå av en engangssum og/eller dagsbøter inntil eiendommen er ryddet.