Tiltak for eksisterende bygg

Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer.

Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Det kan også ventileres i grunnen under huset med radon-brønn som fjerner gassen før den kommer opp i bygget.