Radon i utleieboliger

Strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Det gjelder strengere krav for utleieboliger fra 1. januar 2014. For å finne ut om en utleiebolig har et radonproblem, må du gjøre en radonmåling. Se siden for radon i utleieboliger hos Statens Strålevern for mer informasjon.