Radon i kommunale bygg

Røyken Eiendom AS  er kommunens eiendomsselskap og har blant annet ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg.

Røyken Eiendom AS har nødvendige måleapparater og måler hver vinter radoninnholdet i byggene. Verdiene lagres og det gjøres tiltak som følge av disse. Dette kan være enkle tiltak som å justere driftstiden på ventilasjonsanleggene, tette synlige sprekker rundt rør og i overganger gulv/vegg eller anleggelse av radonbrønner med konstant avsug. Etter tiltak måles det på nytt.

Se oversikten på radonmålinger i de kommunale bygg.