Radon i kommunale bygg

Røyken Eiendom AS  er kommunens eiendomsselskap og har blant annet ansvarfor drift og vedlikehold av kommunale bygg.

Røyken Eiendom AS har nødvendige måleapparater og måler hver vinter radoninnholdet i byggene. Verdiene lagres og det gjøres tiltak som følge av disse. Dette kan være enkle tiltak som å justere driftstiden på ventilasjonsanleggene, tette synlige sprekker rundt rør og i overganger gulv/vegg eller anleggelse av radonbrønner med konstant avsug. Etter tiltak måles det på nytt.

Se oversikten på radonmålinger i de kommunale bygg.