Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Konsentrasjon av større mengder radon innendørs kan utgjøre en helsefare.

Røyken har en geologi som gjør at det lokalt kan oppstå forhøyede verdier av radon i bygg. Det bør tas hensyn til dette ved oppføring av nye bygg. I eksisterende bygg kan radon måles, og eventuelle tiltak for å redusere konsentrasjon kan iverksettes.

NRK har, med bakgrunn av data fra Statens strålevern, laget et interaktivt kart hvor du kan sjekke hvordan tilstanden er i ditt nærmiljø.