Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 31 28 45 00.

Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning av grunnen. En stor del av tankene er ståltanker lagt ned på 1960- og 70-tallet. De eldste ståltankene fra 1960-tallet og tidligere er i spesielt dårlig forfatning. Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig.   

Forbud mot fossil oljefyring fra 2020

Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Forbudet ble formelt fastsatt av klima- og miljødepartementet og olje- og energidepartementet 29. juni 2018.

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi 

Fossil oljefyring kan heldigvis erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger. En parafinkamin kan f.eks. erstattes med rentbrennende vedovn, pelletskamin og/eller luft-luftvarmepumpe. Har boligen oljekjel og vannbåren varme kan oljekjelen erstattes med en luft-vannvarmepumpe, væske-vannvarmepumpe eller en biokjel. Solfangere kan varme opp store deler av forbruksvannet. Det er også mulig å velge biofyringsolje eller helt elektrisk oppvarming.

 

oljefri.no finner du kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken, samt mer informasjon om hvordan du kan erstatte oljefyren.

Du er ansvarlig for oljetanken 

Som eier er du ansvarlig for oljetanken og eventuelle lekkasjer. Det er ditt ansvar å sørge for at oljetanken alltid er i betryggende stand. Dette gjøres gjennom tilstandskontroller.

Om oljetanken ikke er i bruk skal den tømmes for olje og renses. Deretter skal tanken fjernes. Ligger den vanskelig til kan tanken eventuelt renses, stabiliseres og sikres mot uønsket påfylling. Dette gjøres ved å fylle tanken med godkjent materiale, som er sand og grus eller lettklinker (løs leca). 

  • Tanken må fylles helt opp for å unngå setningsskader når tanken en gang kollapser.
  • Alle påfyllings- og lufterør fjernes.
  • Røyken kommune skal informeres når tanken tas ut av bruk.

 

Skulle en lekkasje oppstå er det viktig at kommunen har oversikt over hvilke oljetanker som er i bruk, slik at lekkasjen kan lokaliseres så raskt som mulig. 
Fyll ut meldeskjemaet (PDF) og om du har eller har hatt nedgravd oljetank .

 Få tilskudd fra Enova 

Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake penger når du bytter oljefyr eller oljekamin med en fornybar oppvarmingskilde (som ved, pellets, varmepumpe eller solenergi) og sanerer oljetanken. Les mer om Enova tilskuddet.

 

Har du flere spørsmål angående nedgravde oljetanker?  

Ta kontakt med Røyken kommune på epost: