• Ta en energianalyse av boligen 
 • Enovas støtteordning
  Energisparende tiltak kan spare både lommeboka og miljøet på sikt, men dette er ofte kostbare investeringer. Derfor støtter Enova en rekke energisparende tiltak - både til privatpersoner og næringsliv.

  Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake deler av utgiftene du investerer i energismarte løsninger i boligen din.

  Investeringer du kan få tilskudd til:

  • Energirådgiver
  • Luft-vann varmepumpe
  • Væske-vann varmepumpe
  • Avtrekksvarmepumpe
  • Fjerning av oljekjel og tank (hvis denne byttes ut med en fornybar varmekilde)
  • Fjerning av oljekamin og tank (hvis denne byttes ut med en fornybar varmekilde)
  • Biokjel
  • Bio-ovn med vannkappe
  • Varmestyringssystem
  • Solfanger
  • Varmegjenvinning av gråvann
  • El-produksjon
  • Balansert ventilasjon
  • Vannbåren varme

  Enovas nettsider står det mer om de ulike tiltakene Enovatilskuddet gir støtte til, og hvor mye støtte du kan få.

  For å få støtte må du først gjennomføre tiltaket og deretter sende inn faktura eller kvittering for de utførte arbeidene til Enova. Siste faktura kan ikke være eldre enn fire måneder og hoveddelen (50 % eller mer) av kostnadene for tiltaket kan ikke være eldre enn 12 måneder.

  Støtte til omfattende oppgradering og nybygg

  Privatpersoner kan også søke om støtte fra Enova til en større oppgradering av boligen, eller til nybygg. Her må du hente inn tilbud fra leverandører, søke Enova om støtte og vente på tilsagnsbrev FØR du gjennomfører tiltaket. Etter gjennomført tiltak vil du motta støtten.

  Støtte til virksomheter

  Enova har en rekke støtteprogrammer til energi- og klimatiltak i virksomheter. Felles for disse programmene er at du må sende inn søknad og få tilsagn før prosjektet gjennomføres. Det finnes programmer tilpasset flere forskjellige bransjer eller fagfelt: industri, olje og gass, bygg og eiendom, borettslag og sameier, transport, anlegg, varme, ny teknologi og internasjonalt arbeid.

  Du kan få mer informasjon om programmene ved å gå inn på Enovas nettsider eller ved å ringe ”Enova svarer” på 08049.