Reguleringsplan for ny vei til øvre Hallenskog ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 08.10.2019. Planen finner du her på kommunens hjemmeside og på servicetorget på Røyken rådhus.

Dokumenter i saken: 

- Kommunestyrets vedtak

- Plankart 

- Planbeskrivelse

- Planbestemmelser

- Geoteknisk rapport

- Høringsuttalelser

- Oppsummering av høringsuttalelser med Rådmannens kommentar 

- Saksfremlegg 2. gangs behandling

- Vedtak 1. gangs behandling 

- Saksfremlegg 1. gangs behandling 

- Illustrasjon over hele veien i Røyken og Asker kommune 

Klage på vedtaket: 

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Begrunnet klage sender du til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller via e-post til postmottak@royken.kommune.no. Vi ber om at du oppgir saksnummer 15/6221 i klagen. Klagefristen er 14.11.2019.