Reguleringsplanen for kyststi over Grundvik ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 08.10.2019. Planen finner du her på kommunens hjemmesider og på servicetorget i Røyken rådhus.

Dokumenter i saken: 

- Kommunestyrets vedtak

- Plankart

- Planbeskrivelse

- Planbestemmelser

- Høringsuttalelser

- Oppsummering av høringsuttalelser med Rådmannens kommentar

- Saksfremlegg 2. gangs behandling 

- Saksfremlegg 1. gangs behandling

- Vedtak 1. gangs behandling 

Klage på vedtaket

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12. 

Begrunnet klage sender du til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller via e-post til postmottak@royken.kommune.no. Vi ber om at du oppgir saksnummer 17/31 i klagen. Klagefristen er 14.11.2019.