I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder, skal det gjennomføres grunnundersøkelser i form av boring for å vurdere grunnforholdene. Grunnundersøkelsene forutsettes gjennomført i uke 3 i 2019.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med tiltaket, ta kontakt på:

E-post: Telefon: 31 29 60 00 (Servicetorget)
Per post: Plan, Røyken Rådhus, 3440 Røyken 

Huks å merke henvendelsen med saksnummer 16/1622.

Mer informasjon om pågående arbeid med områdeplan:
Det vedtatte planprogrammet for områdeplan for Røyken sentrum finner du på plansiden ved kommunens hjemmesider.