Med henvisning til plan- og bygningslovens§ 17-4 kunngjøres følgende:
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom JM Norge AS og Røyken kommune vedrørende gjennomføring av offentlige veier i reguleringsplanen for Engebråten.

Henvendelser om avtalene kan rettes til Røyken kommune, Rådhuset, 3440 Røyken

Tlf 31 29 60 00 eller pr epost til