Ekstraordinære tilskudd

Lag og foreninger som planlegger kulturarrangementer første halvår 2018, kan søke om tilskudd på gjenstående pott på årets budsjett. Søknader behandles fortløpende.

Kort søknadsfrist: 12.desember 2017.

Søknadsskjema på ekstraordinære tilskudd.

 

Frivillighetsfondet

Det er midler igjen på årets pott. Søknader behandles fortløpende.

Les retningslinjene med kriterier om tildeling for frivillighetsfondet.

Kort søknadsfrist: 12.desember 2017

Skriftlig søknad sendes Røyken kommune, kommunalavdeling for næring og kultur, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller e-post: