08.10.2019 vedtok kommunestyret at forslag til tilleggsavtale til inngått utbyggingsavtale mellom VEAS og Røyken kommune godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalens formål er å utvide fristene i tidligere inngått utbyggingsavtale mellom VEAS og Røyken kommune.

Tilleggsavtale med vedlegg, signert av VEAS.

Du kan sende merknader til utbyggingsavtalen via det elektroniske skjemaet til høyre. Saksnr. 15/3961.

Frist for å sende merknader er 18.11.2019.