Kulturprisen tildeles en person, et lag, forening eller institusjon som over lengre eller kortere tid har gjort en stor kulturell innsats i kommunen.

Forslag på kandidater kan sendes av enkeltpersoner eller foreninger. Forslaget skal være begrunnet.

Prisen er i polert granitt med inskripsjon og designet av Hans Hansen, Røyken. I tillegg følger det med en håndlaget diplom, utformet av en kalligraf.

Forslag på kandidat sendes: Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller til e-post

Utvidet forslagsfrist: 12. januar 2018.